Kontrast
37-312 Łętownia 286

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej spletownia.vdl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017.10.17

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.03.21

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą miały już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
  • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są dostępne na stronie po wybraniu Archiwum.

 

Wyłączenia:

▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

▪umieszczamy na stronie treści od innych podmiotów.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.30.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Marta Radomska. Możesz skontaktować się z nią mailowo – kontakt@spletownia.vdl.pll lub telefonicznie – 17-2416430 lub 512 398 526.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła zlokalizowana jest w dwóch budynkach.

Budynek nr 1:  Łętownia 286

Budynek nr 2:  Łętownia 118

Kod: 37-312     Miejscowość: Łętownia

 

Budynek nr 1

Ciągi piesze, prowadzące do budynku szkoły dają możliwość samodzielnego poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją. Na parkingu jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Przy chodniku brakuje oświetlenia.  Komunikacja kołowa przy budynku może stwarzać niebezpieczne warunki w poruszaniu się. Budynek posiada dwa wejścia – jedno od ulicy i drugie od strony parkingu. Wejście do szkoły jest niedostosowane – do każdego z wejść prowadzą schody. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Posadzki są równe. Nie wszystkie ściany i posadzki są ze sobą skontrastowane.  Część elementów wyposażenia znajduje się poza trasą wolną od przeszkód i są one odpowiednio zabezpieczone i wyróżnione wizualnie (kontrast kolorystyczny). Niektóre drzwi nie mają wymaganej, minimalnej szerokości w świetle ościeżnicy. W szkole brakuje toalety dla niepełnosprawnych. Różnice między kondygnacjami pokonuje się schodami oraz w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby – schodołazem (organ prowadzący posiada w zasobach takie urządzenie). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na korytarzach są oznaczenia kontrastowe i w alfabecie braille’a w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą komunikować się ze szkołą przy wykorzystaniu takich środków wspierających komunikowanie się – e-mail

 

Budynek nr 2

Ciągi piesze, prowadzące do szkoły dają możliwość samodzielnego poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją. Na parkingu szkolnym jest wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku występują przeszkody na ścieżce miejsce parkingowe wejście (wysoki krawężnik). Komunikacja kołowa przy szkole może stwarzać niebezpieczne warunki w poruszaniu się. Budynek posiada dwa wejścia – jedno od ulicy, drugie od strony parkingu. Wejście jest z poziomu terenu. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Posadzki są równe. Nie wszystkie ściany i posadzki są ze sobą skontrastowane.  Część elementów wyposażenia znajduje się poza trasą wolną od przeszkód i są one odpowiednio zabezpieczone i wyróżnione wizualnie (kontrast kolorystyczny). Na parterze jest zlokalizowana toaleta dla osób niepełnosprawnych. Różnice między kondygnacjami pokonuje się schodami oraz w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby – schodołazem (organ prowadzący posiada w zasobach takie urządzenie).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na korytarzach są oznaczenia kontrastowe i w alfabecie braille’a w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących .

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą komunikować się ze szkołą przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się – e-mail