Kontrast
37-312 Łętownia 286

Rada rodziców

Przewodniczący:

Marzena Mierzwa

Zastępca przewodniczącego: 

Danuta Wilk

Członkowie:

Jolanta Kolano

Danuta Ożóg

Marzena Poradka