Kontrast
37-312 Łętownia 286

Rodz. Kap. Op.

Szanowni Państwo,

OD 2022 ROKU ZUS WYPŁACA RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY.

OD 1 STYCZNIA 2022 R. NA DRUGIE I KAŻDE KOLEJNE DZIECKO W RODZINIE W
WIEKU OD UKOŃCZENIA 12 DO 35 miesiąca życia będzie przysługiwać
dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).
Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci
elektronicznej.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od
wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a
środki nie będą opodatkowane. Prawo do świadczenia będą mieć
także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych
dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko
lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do
końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał
przysługuje.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich
rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku można
składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych
systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start”
i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”:

  • PORTAL EMP@TIA;
  • PUE ZUS;
  • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ BĘDZIE NASTĘPOWAĆ WYŁĄCZNIE NA WSKAZANE PRZEZ
WNIOSKODAWCĘ KONTO BANKOWE.

WIĘCEJ INFORMACJI: RKO

OD 2022 R. OBSŁUGĘ 500 PLUS PRZEJMUJE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH. To oznacza, że sprawy dotyczące świadczeń przyznanych
przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy,
które będą kontynuowały wypłatę tych już przyznanych świadczeń
do końca maja 2022 r. Natomiast ZUS od 1 STYCZNIA BĘDZIE WYPŁACAŁ
NOWE, PRZYZNANE PRZEZ SIEBIE ŚWIADCZENIA. W LUTYM zacznie też
przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie
się od 1 CZERWCA 2022 R. i potrwa do 31 MAJA 2023 R.

ZUS PRZYGOTOWAŁ SPECJALNY KREATOR WNIOSKÓW NA PUE ZUS DLA RODZIN
WNIOSKUJĄCYCH O ŚWIADCZENIE 500 PLUS.

WIĘCEJ INFORMACJI: 500+