Kontrast
37-312 Łętownia 286

Rada rodziców

Przewodniczący:

Urszula Kłos

Zastępca przewodniczącego: 

Żaneta Jędrek

Sekretarz:

Justyna Gramatyka

Skarbnik:

Gabriela Zastawny

Członkowie komisji rewizyjnej:

Irena Marcinek

Stanisław Florek